Privacy statement

N-ICT Consultancy respecteert de privacy van de bezoekers van onze site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft altijd vertrouwelijk wordt behandeld. N-ICT Consultancy committeert zich aan de huidige wettelijke voorschriften met betrekking tot de bescherming van persoonsgegevens. Door middel van dit privacy statement wil N-ICT Consultancy duidelijkheid scheppen in hetgeen N-ICT Consultancy met uw persoonsgegevens doet.

Persoonsgegevens

Onder persoonsgegevens worden verstaan gegevens die herleidbaar zijns tot een “geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon”. Dat betekent dat de naam van een persoon op wie de gegevens betrekking hebben bekend is, dan wel dat die persoon kan worden achterhaald. Voorbeelden van persoonsgegevens zijn een naam van een persoon of een huisadres, maar ook een e-mailadres kan een persoonsgegeven zijn.

Indien u per e-mail of via webformulieren persoonsgegevens aan N-ICT Consultancy verstrekt, worden deze slechts verzameld en gebruikt voor het doel waarvoor u ze achterlaat. Met het verschaffen van uw persoonsgegevens geeft u toestemming voor de verwerking van die gegevens. Ook kunnen wij uw gegevens met uw toestemming doorgeven aan een van de met ons samenwerkende intermediairs. Dit geschiedt in de meeste gevallen door middel van een invulformulier. De informatie die N-ICT Consultancy op deze wijze verzamelt, wordt gebruikt om aan uw verzoek (tot correspondentie, informatie, inschrijving, etc.) te kunnen voldoen.

Wet Bescherming Persoonsgevens / Algemene verordening gegevensbescherming

Bij de aanvraag van een (ICT) dienst worden persoonsgegevens en eventuele andere gegevens gevraagd. Deze worden door ons verwerkt ten behoeve van het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten ter zake (ICT) diensten en het beheren van de daaruit voortvloeiende relaties en het uitvoeren van activiteiten gericht op de vergroting van het klantenbestand.

N-ICT Consultancy zal uw gegevens nooit doorverkopen of verhuren of op andere wijze gegevens verstrekken aan derden, behalve aan de met ons samenwerkende intermediairs die worden ingeschakeld om de door u aangevraagde informatie te leveren.

Bezoekers gegevens

Voor statistische doeleinden kunnen bezoekersgegevens van onze website worden bijgehouden. Informatie zoals bezoekfrequentie en de gemiddelde tijd van een sessie wordt gebruikt voor intern onderzoek en voor verbetering van de N-ICT Consultancy website. Deze informatie is niet te herleiden tot een individuele bezoeker. Dat wil zeggen dat de identiteit van onze bezoekers onbekend blijft. Zolang u hier zelf geen actie toe onderneemt zijn uw persoonlijke gegevens dus niet bekend bij ons.

Hyperlinks

De website van N-ICT Consultancy kunnen hyperlinks naar andere websites bevatten. Deze websites worden wel getoetst op betrouwbaarheid, maar N-ICT Consultancy kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor de inhoud en privacy aspecten van deze websites. Deze privacy policy heeft slechts betrekking op de website van N-ICT Consultancy.

N-ICT Consultancy behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit Privacy Statement. Controleer daarom regelmatig het Privacy Statement.